یک توضیح برای گزارش « پول مجسمه های شهر رشت کجا رفته؟»

خانم نادره حکیم الهی ، مجسمه ساز و استاد دانشگاه ، پس از انتشار گزارش «پول مجسمه های شهر رشت کجا رفته ؟» توضیحی را برای پایگاه خبری «شمارسانه» ارسال کردند که مشروح آن را در ادامه میخوانیم:

در تاریخ ۲۵ آذر سال جاری گزارشی از پایگاه خبری «شمارسانه» منتشر شد که در آن عوامل ناکارامدی تلاش مسولان در زیبایی سازی شهری در گیلان بررسی می شد.
در قسمتی از آن مصاحبه من با خبرنگار منتشر شد که بخشی از یک مصاحبه بلند سه ساعته بود و قطعا پخش چند دقیقه از کل مصاحبه می تواند در مواردی شبه آمیز باشد.
پس لازم می دانم توضیح بدهم که با توجه به محدودیت زمان گزارش ، اگر در بخشی از این مصاحبه اشاره به کاستی در اجراهای زیباسازی شد ، به این نکته نیز اذعان کنم تیم فرهنگی منطقه ازاد انزلی را در طی مدت اقامتم دراین بخش از گیلان را بسیار فعال دلسوز و پرکار می بینم. مدیران این بخش در موضوع زیباسازی ، هرجا کم و کاستی را شاهد بودم با دقت نظر رسیده گی کرده اند، و نتیجه کار مستمر و مسولانه آنان توانسته گردشگران بسیاری را از ایران و کشورهای دیکر به این منطقه جذب کند. اما در مورد نقاشی دیواری های رشت کماکان تکرار میکنم نقاشی با رنگ روی دیوارهای شهری پروژه هایی غیر کارشناسی غیر حرفه ای و به دلیل تخریب سریع در فضای مرطوب رشت پر هزینه خواهد بود وهویت بصری شهر را خدشه دار می کند.
به امید گیلانی هرچه زیباتر که قرار است در اینده نزدیک با ایجاد هسته مرکزی هنری در ان به زودی شاهد کارهای کارشناسی شده باشیم.
نادره حکیم الهی