پول مجسمه های شهر رشت کجا رفته؟ / آهوی وحشت زده، ایراد آناتومی میرزا و گردن غیرعادی مادر

در کلانشهری چون رشت، با بودجه بالا مدیریت شهری، چرا مستندات طراحی و اجرای این سازه ها که باید ارقام کلانی داشته باشند افشا نمیشود؟

شهرهای بزرگ و توریستی جهان معمولا از تندیس‌ها و المان‌های شهری برای ایجاد زیبایی بصری استفاده می کنند.مجسمه‌هایی از بزرگان، اندیشمندان، هنرمندان، فلاسفه و حتی المان‌های انتزاعی حالا در بیشتر شهرهای جهان دیده می شود.در استان گیلان ،شهر فومن نیز به شهر مجسمه‌ها مشهور بوده. برای سال ها شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان با فقر حضور المان‌های شهری و مجسمه‌هایی متناسب با فرهنگ و جغرافیای این استان رو به رو بود. در یک دهه اخیر با تغییر نگرش مدیریت شهری تلاش برای جلوه شهر افزایش یافت. سال ۱۳۷۸ تصمیم بر ساخت و نصب مجسمه میرزاکوچک در شهر رشت گرفته شد که با حاشیه های بسیار همراه شد. اکنون و پس از گذشت دو دهه همچنان مجسمه میرزا کوچک خان شاخص ترین تندیس در شهر رشت است. به فاصله یه دهه بعد رونمایی از سردیس ها و مجسمه هایی از چهره های مفاخر شهر رشت آغاز شد.مجسمه هایی که در بسیاری از موارد به نظر می رسید برای رفع تکلیف نصب می شوند. اشکالات عمده فرم و شکل و اجرا به جای زیباتر کردن شهر تنها نشان از بدسلیقگی داشت. اکنون تعدادی از میدان‌ها و بلوارهای این شهر گردشگر پذیر دارای المان‌های شهری و مجسمه است. در پیاده راه شهرداری رشت نیز المان های انتزاعی نصب شد که هنوز توضیحی برای چرایی نصب آنان داده نشده. نصب تندیس های مختلف از حیوانات بدون توجه به زیستگاه آنان در رشت نیز بارها اعتراضاتی را به همراه داشت. از سویی دیگر اجرای غیراصولی برخی از این تندیس ها، بدون توجه به آب و هوای استان نیز با اخطار کارشناسان این رشته مواجه شد. به نظر می رسدتصمیم نصب المان شهری، در رشت حالا بیشتر دردسرآفرین شده است. مسولان شهری عملا به جای توجه به ویژگی های شهر و بافت بومی و توریستی آن، به دنبال قراردادهای کلان هستند. اجرای اشتباه آناتومی تندیس ها، در کنار طراحی و اجرای بد سردیس های نصب شده در شهر نشان می دهد کارشناسی هنری انجام نشده. عدم افشای قراردادهای طراحی و اجرا و نصب تندیس ها نیز بیشتر به حاشیه ها افزوده است.لازم است مدیران شهری برای دست یابی به شهری زیبا به جای قراردادهای مخفی برای تندیس های غیراصولی ؛ قراردادها و طرف قراردادهای زیباسازی شهر را مستقیم به کارشناسان اطلاع دهند.