پتروشیمی یا پالایشگاه تبریز؛ کدام مسول وضعیت آلاینده ها هستند؟

در بیانیه پالایشگاه تبریز آمده:
دود ساطع شده در فیلم ها به هیچ وجه مربوط به پالایشگاه نیست.
خبرنگار شمارسانه سعی کرد با شرکت پتروشیمی تبریز تماس بگیرد اما هیچ پاسخی داده نشد

موضوع آلایندگی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز مدت‌هاست مطرح می شود. پتروشیمی ماه ها به وضعیت این آلاینده ها توجه ای نمی کند. پالایشگاه نیز مسولیت را برخلاف حتی تعهدات کتبی داده شده، نمی پذیرد. در روزهای اخیر انتقادات به وضعیت آلایندگی پالایشگاه و پتروشیمی افزایش یافته. ویدیوهای دریافتی شمارسانه نشان می دهد. که وضعیت آلودگی بیش از آن است که قابل انکار باشد. در ابتدای هفته گذشته ، پتروشیمی پذیرفت که دلیل آلایندگی اشکال فنی بوده.پتروسیمی دلیل آن را اشکالی در «کمپرسور C-201 و سیستم ایمنی واحد الفین مجتمع » اعلام کرد.پس از آن ، روابط عمومی پتروشیمی بیانیه ای داد که “مشکل تا چند ساعت بعد حل خواهد شد”. تمام روزهای هفته و پس از آن بیانیه، اما همچنان تصاویر و فیلم هایی توسط شهروندان به “شمارسانه” رسیده که نشان از ادامه مشکل دارد. در حالی که پیش از این پتروشیمی یک بار انگشت اتهام را به سمت پالایشگاه تبریز گرفته بود. اما در روزهای اخیر پالایشگاه تبریز بیانیه ای داده و خود را تبرئه می کند.

در بیانیه پالایشگاه تبریز آمده:
دود ساطع شده در فیلم ها به هیچ وجه مربوط به پالایشگاه نیست.
خبرنگار شمارسانه سعی کرد با شرکت پتروشیمی تبریز تماس بگیرد اما هیچ پاسخی داده نشد. در حالی که در تبلیغات پتروشیی تبریز ، از آبی آسمان و پرندگان گفته می شود.اما روزهای اخیر به روال ماه های گذشته این دود سمی است که در گلوی مردم فرو می رود