طرح آبرسانی دشت سیستان؛ در دوراهی اتمام یا ادامه

طرح آب رسانی دشت سیستان با دستور مقام معظم رهبری و با اعتبار ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی از اواخر سال ۹۴ آغاز شد. قرار بود طرح در بازه زمانی ۳ ساله و در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد اما این اتفاق رخ نداد

طرح آبرسانی دشت سیستان ، یکی از بزرگترین پروژه های اجرا شده دهه های اخیر در استان سیستان و بلوچستان است. طرحی که در آن به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان با لوله آب رسانی خواهد شد. این طرح با هدف جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه، حفظ و پایداری سیستان آغاز شد.خشکسالی‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ در استان سیستان و بلوچستان موجب شد حدود ۸هزار خانوار (۳۵هزار نفر) از دشت سیستان مهاجرت کنند. این افراد اغلب کشاورز و دامدار بوده‌اندو زمین‌ها و دامداری‌هایشان را به دلیل نبود آب رها کرده وبه شهرهای دیگر رفتند.
پس از آن بود که طرح آب رسانی دشت سیستان با دستور مقام معظم رهبری و با اعتبار ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی از اواخر سال ۹۴ آغاز شد. قرار بود طرح در بازه زمانی ۳ ساله و در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد اما این اتفاق رخ نداد. در نهایت اواخر تابستان سال جاری گفته شد که طرح تا ۹۵ درصد تکمیل شده و آماده افتتاح و بهره برداری است.اما به نظر می رسد زمان طولانی تری برای تکمیل قطعی پروژه نیاز است. استاندار در آخرین اظهار نظر گفته بود :در اواخر آذرماه ۳۸هزار هکتار و در پایان دیماه کل ۴۶هزارهکتار دشت سیستان با آب رها شده آبیاری خواهدشد.
از سویی این طرح می تواند باعث شود که ایران به سهمش از حقابه هیرمند دست یابد. اما در این میان به نظر می رسد طرح توجیهی این پروژه برای ساکنان و بهره وران روستایی چندان روشن و مشخص نیست. به نظر می رسد در این طرح یک موضوع مهم یعنی مساله تقسیم بندی آب حداقل برای ساکنان و کشاورزان دشت سیستان ناشناس باقی مانده است.بیشتر کشاورزان این منطقه بر این تاکید دارند که این مدل تقسیم بندی آب می تواند منجر به درگیری بین اهالی منطقه شود. بنا به شنیده های شمارسانه ، به نظر می رسد طی ماه آتی ، رییس جمهور برای افتتاح این پروژه به استان خواهد رفت.اما آیا با توجه به سخنان شهروندان طرح تا آن زمان آماده بهره برداری خواهد بود یا یکی از افتتاح های نمایشی دولت نهم و دهم را در دولت یازدهم شاهد خواهیم بود این طرح باید در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری می رسید و امیدواریم با یک سال تاخیر به نتیجه نهایی برسد. با اجرای این طرح ، توسعه و آبادانی در بخش کشاورزی سیستان و بهره وری آبی دشت سیستان را تا ۹۵ درصد شاهد خواهیم بود. حال چشم هم وطنان سیستان و بلوچستانی به اجرای این طرح دوخته شده است.