جاری شدن فاضلاب رودخانه فصلی تبریز را دائمی کرده است

«تلخه رود» یا همان «آجی چای» قدیمی ترین و مهم ترین رودخانه جاری در استان آذربایجان شرقی است که این روز ها فقط فاظلاب در آن جاری است

یکی از بزرگترین مشکلات شهر تبریز مدیریت فاضلاب در این شهر است که می تواند تهدیدی برای سلامتی مردم باشد. «تلخه رود» یا همان «آجی چای» قدیمی ترین و مهم ترین رودخانه جاری در استان آذربایجان شرقی است که این روز ها فقط فاظلاب در آن جاری است. با توجه به قرار گرفتن «تلخه رود» در راه بسیاری از واحد های صنعتی، فاظلاب ناشی از این کارخانه ها روانه این رودخانه می شود. استفاده کشاورزان از آب این رودخانه می تواند تهدید جدی برای سلامتی مردم باشد. برای نمونه فاظلاب تبریز، پتروشیمی، چرمهشر ، شیرابه های پسماند و بسیاری از فاظلاب های واحد های تولیدی که در راه این رودخانه هستند به «تلخه رود» روانه می شوند. آلودگی دام ها و محصولاتی که در مسیر این رودخانه قرار دارند می تواند آثار خود را درکوتاه مدت نشان دهد و سلامتی مردم را تهدید کند. به عنوان مثال تصفیه خانه فاضلاب شهرک چرمهشر فقط می تواند با اکسیژن خواهی(COD) کمتر از ۱۰۰۰ را تصفیه کند.
در حالی که فاضلاب خروجی از کارخانجات چرمسازی آلودگی در حد ۷۵۰۰۰ دارد. در این میان حتی برخی از کارخانهای چرمشهر حتی به تصفیه خانه شهرک نیز وصل نیستند و فاضلاب خود را هر طور که دوست دارند به آبراهه های اطراف هدایت می کنند. سایر کارخانه ها نیز که فاضلاب خود را به تصفیه خانه شهرک می‌فرستند؛به دلیل این که تصفیه اولیه را انجام نمی دهند پس تصفیه خانه شهرک نیز کاری از پیش نخواهد برد. تاوان این بی تفاوتی را کودکان معصوم و مردم بی پناه منطقه با بیماری های لاعلاج و سرطان خواهند داد