مکافات اثاث کشی و بی سامانی باربری ها؛ به کجا از دست باربری ها باید شکایت کرد؟

نگاهی به عملکرد و وضعیت نابه سامان خدمات باربری ها در ماه های اخیر

_ منم تجربه بدی از بار دارم، قیمتی که پیش از کار به شما می‌ده هیچ ربطی به پولی که در نهایت به زور باید بدین نداره، بعد از یه اسباب‌کشی خسته کننده خودتونو برای گلاویز شدن با کارگرها وسط کوچه آماده کنید.

این نوشته تنها گوشه ای از اعتراضات و نوشته های شهروندان در رابطه با وضعیت باربری ها است. کافی است نام هر کدام از باربری ها را در شبکه های اجتماعی جستجو کنید تا به تعداد بسیاری از متن های مشابه بربخورید. باربری هایی همچون باربری نیاوران ، ظریف بار ، اطلس بار ، گلدیس بار ، تهران بار ، بهتر بار ، باربری طلایی ، باربری شرق و دهها نام دیگر اکنون به عنوان باربری های فعال در شهر تهران شناخته می شوند.

_ نفرین جدید سال ۲۰۱۸: الهی با … بار ، اسباب‌کشی کنی. قریب به ۳ ساعت هست که من و دو نفر با اثاثیه در منزل منتظریم بیان و هیچ کسی جوابگو نیست!!!

* فصل طلایی باربری ها
افزایش قیمت مسکن در سال جاری و به طبع آن افزایش اجاره بها، تبعات بسیاری برای مستاجران در سال جاری به همراه داشت. شرایطی که گاه می توانست زندگی شهروندان را برای ماه ها تحت فشار قرار دهد. از یافتن مسکن مناسب تا تغییرات و جا به جایی اما شاید حالا تنها بخشی از تبعات ناگزیر افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن بود.
مهاجرت بخشی از شهروندان از تهران و شهرهای بزرگ تر به شهرهای کوچک تر و تغییر محل زندگی پس از افزایش بی سابقه و گاه صد در صدی اجاره بها، رونق بسیاری برای شرکت های حمل و نقل را به همراه داشت.
اوایل تابستان سال جاری بود که اعتراضات شهروندان به باربری ها و بیش از همه به یک باربری خاص حتی به هشتگی در شبکه های اجتماعی نیز تبدیل شد اما در این میان آن چه قرار نبود به جایی برسد ، اعتراضات بود.

مشکل عمده و اصلی اغلب شهروندان با شرکت های باربری در چند مورد جمع می شد؛
_ قیمت های نامشخص و سلیقه ای و دلبخواهی.
_ عدم نظارت باربری بر رفتار و مطالبات نیروهای اعزام شده از شرکت.
_ عدم پاسخگویی شرکت و اتحادیه در قبال متغییر بودن رقم ها .
_عدم پاسخگویی و عدم نظارت بر رفتار نیروی اعزامی و بی توجهی به هیچ نوع خسارت از سوی شرکت.
_ عدم پیگیری عملکرد و رفتار و خسارت های نیروی های اعزامی .

* آشفتگی ارقام در باربری ها
طی پیگیری های شمارسانه از ۴ باربری اصلی و مشهور تهران ، می توان با قطعیت گفت که برخورد سلیقه ای، نوسان قیمت و بی نظمی در برخورد ، تقریبا در این باربری ها مشهود است. چنان که طبق جدول شماره ۱ برای نرخ خاور از منطقه ای در غرب تهران به غرب تهران ، با آدرس کاملا یکسان ، ۴ قیمت کاملا متفاوت برای یک مسیر ثابت و کارگر ارائه می دهند و جای پرسش است که جایگاه نظارت اتحادیه باربری تهران در این آشفتگی قیمت چیست و چه نقشی دارد؟

جدول شماره۱

موضوع آشفتگی قیمت ها تنها در مورد خودروهای سنگین تر همچون خاور نیست ، بلکه حتی در خودروهای سبک تری چون وانت و نیسان نیز این وضعیت وجود دارد. طبق جدول شماره ۲ همان ۴ باربری برای یک مسیر ثابت و آدرس و موقعیت مشابه ۴ قیمت کاملا متفاوت از هم ارائه می دهند که نشان دهنده این مهم است که هر کدام از این باربری ها نه طبق هیچ قاعده ای، بلکه بر اساس «هر چقدر زور رسید و شد» خدمات ارائه می دهند.

جدول شماره ۲

نکته عجیب تر درباره اکثر باربری های این لیست و بسیاری از باربری های دیگر این است که آنان در زمان تماس با دفتر اطلاعات کامل را ارائه نمی دهند. کافی است شما به عنوان شهروند چندان درگیر نوع خدمات باربری ها نباشید و با عدم اطلاع به سراغ آنان بروید. در این حالت با دادن اطلاعات ناقص کاملا شما را گیج می کنند. برای مثال باربری در تماس تلفنی گفته که هزینه حمل بار برای ماشین ۱۵۰ هزار تومان می شود و در زمانی که نیروهای خدماتی آمدند مشخص شد که خدمات در واقع ساعتی ۱۵۰ هزار تومان است و وقتی که از باربری پرسیده می شد چرا درست توضیح نداده گفته باید خودتان می دانستید.
این روشی است که برای فریب مشتری انجام می دهند. در واقع مشتری با قیمتی متعادل تر یا کمتر از باربری دیگر مواجه می شود اما پس از سفارش و گاه حتی پس از اتمام کار باید رقمی تا دو برابر توافق اولیه را پرداخت کند.
این همه در حالی است که طبق رقم های اعلام شده توسط اتحادیه (جدول شماره ۳) رقم های دریافت شده  باربری ها با ارقام اتحادیه باربری مغایر و متفاوت است. هر چند وقتی حتی دو باربری در تهران مشابه عمل نمی کند دیگر این تفاوت ارقام نیز چندان عجیب نیست.

جدول شماره ۳

این تناقضات در حالی است که نه اتحادیه باربری تهران به آن پاسخگو بوده است و نه حتی در مورد شکایات تاکنون عملکرد مناسبی داشته است. به نظر می رسد با ارقام عجیب و غریب باربری ها و درگیری های مداوم شهروندان با اعضای تیم خدمات آنان، به زودی شاهد روش های سنتی یافتن کارگر و ماشین از میادین شهر و توافق مستقیم شهروندان با خدمات دهنده با هم باشیم.