روایت مردمانی گرفتار در بن بست حاشیه نشینی (بخش دوم)

 

این حکایت مردمی است که به نام ساکن شهر رشت هستند اما سهمشان از مدیریت شهری هیچ است.حاشیه نشینان شهر رشت از کمترین امکانات بی بهره هستند.خواسته های ساده این مردم نادیده گرفته می شود.خواسته هایی چون آسفالت ، وجود امکانات زیست شهری را ندارند و با آغاز فصل سرما مشکلاتشان بیشتر می شود.

گزارش قبل از وضعیت حاشیه نشینی شهر رشت بهانه ای شد تا این بار نمایندگان شورا به سراغ این محلات حاشیه شهر بروند. مردم حاشیه شهر رشت هر چند برای چندین سال است صبوری کرده اند اما منتظر تحقق وعده های مسولان برای ساماندهی وضعیت این مناطق شهر هستند.