آسبادها؛ تبلور هوش ایرانی برای بهره‌گیری از خشم طبیعت

ساخت آسیاب‌های بادی افزون برکارآمد بودن یکی از نشانه‌های هوشمندی بشر در استفاده مناسب از خشم طبیعت نیز بوده است. آسبادها در گذشته از ارکان دوام و پایداری معیشت نیاکان شرق ایران بودند

«آس بادها» نوعی آسیای بادی با محور عمودی هستند که قدیمی ترین آسیاهای بادی در جهان محسوب می شوند

بیشتر «آس بادها» در مناطق شرقی ایران ساخته شده‌ بودند و با توجه به اسناد تاریخی موثق، خاستگاه این آسبادها در منطقه سیستان بوده

ساخت آسیاب‌های بادی افزون برکارآمد بودن یکی از نشانه‌های هوشمندی بشر در استفاده مناسب از خشم طبیعت نیز بوده است

آسبادها در گذشته از ارکان دوام و پایداری معیشت نیاکان شرق ایران بودند

این سازه ایرانی همچنین نمونه بارزی از معماری سنتی ایران با رویکردی پایدار استفاده از انرژی باد، به‌شمار می‌آمد

به منطقه سیستان و خراسان‌جنوبی محل وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان است

بادهایی که می‌تواند به‌ عنوان عنصری ویران‌ کننده تلقی شود با هوشمندی ایرانیان تبدیل به انرژی مناسب برای آسیاب های بادی شد

آسبادها به عنوان یکی از روش‌های تولید انرژی، شاهدی در بهره‌گیری از امکانات محیطی بوده‌اند

آسبادهای سیستان پیرامون شهر زابل و در مسیر بادهای ۱۲۰ روزه، بیشتر به‌صورت منفرد و گاه به‌صورت دوقلو ساخته شده است

از ویژگی‌های آسبادهای ایران این است که برخلاف آسیاب‌های اروپایی که محوری عمودی داشته‌اند اینها محوری افقی دارند و با نیروی باد به حرکت در می‌آیند

تعدادی از این سازه ها در فاصله ۶۲ کیلومتری جنوب غربی زابل به فاصله ۵ کیلومتری شمال پایگاه باستان شناسی شهر سوخته واقع شده است

در سال های اخیر با رشد گردشگری استان سیستان و بلوچستان ، بازدید و همچنین بازسازی این بناهای تاریخی افزایش یافته است اما همچنان نیازمند امداد جدی مسولان میراث استان است