مهارت، عزت نفس و اشتغال؛ سه نیاز نادیده نابینایان

عصای سفید، پرچم استقلال یک فرد نابیناست. روز عصای سفید روز تبریک و ترحم نیست، بلکه فرصتیست برای برابری و دسترس پذیری همگان. روزی برای به رسمیت شناختن استقلال و حقوق افراد نابینا

 

در سال ۱۹۲۱م. جیمز بیگز عکاس انگلیسی که در سانحه‌ای بینایی خود را از دست داده بود برای در امان ماندن از تصادف حین رفت و آمد در خیابان‌های اطراف محل زندگی خود ابتکار استفاده از عصای سفید را به کار برد و پس از آن بود که دو پژوهشگر آمریکایی قانون عصای سفید را نوشتند و ۱۵ اکتبر به عنوان روز جهانی نابینایان یا قانون عصای سفید تعیین شد.

جان کلام این قانون این است که نابینا هم عضوی از جامعه متمدن است و حقوق اجتماعی مصرحی دارد و به جای ابراز ترحم حقوق او را باید رعایت کنیم.