بازمانده ای از دل تاریخ / قلعه رستم میراث تاریخی سلجوقیان در سیستان و بلوچستان

قلعه رستم یکی از معروف ترین آثار تاریخی برجای مانده از دوران اسلامی در استان سیستان و بلوچستان است

قلعه رستم یکی از معروف ترین آثار تاریخی برجای مانده از دوران اسلامی در استان سیستان و بلوچستان است.
این قلعه در حدود ۷۰ کیلومتری جاده اصلی زابل به زاهدان (۷۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان زابل) قرار دارد.
در واقع بنای تاریخی قلعه رستم که در منطقه حوض دار بنا شده را به دوران سلجوقیان تا صفویان نسبت داده اند.
طبق گفته اکثر کارشناسان باستان شناسی کشور، اوج دوران شکوه و رونق این قلعه در زمان سلسله صفویه و زمان حاکمیت ملوک کیانی سیستان در منطقه بوده است.
بنای فوق در ابتدا دارای کاربری حکومتی مسکونی بوده و پس از چند دوره استفاده، در طول دوران قاجاری بدون کاربری خاصی رها شده بود.
این اثر در ۱۲ شهریورماه سال ۹۳ در فهرست ملی آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است