کابوس ادامه دار روستاییان در لرستان

بسیاری از استان لرستان به عنوان یک استان محروم یاد می کنند و البته استفاده از لفظ محروم به معنای این نیست که لرستان از منابع طبیعی محروم است بلکه اتفاقا از لحاظ منابع زیرزمینی و طبیعی آن را بسیار غنی دانست اما سومدیریت های متوالی باعث شده که حالا این استان محروم خوانده شود

 

استان لرستان جزو استان های کوهستانی کشور است که همین امر باعث شده شرایط زندگی در این استان متفاوت تر از برخی دیگر از استان ها باشد. شغل غالب ساکنین این استان با توجه به پراکندگی روستاها ، کشاورزی و دامداری است.
ساکنان روستاهای لرستان اکنون و بیش از پیش با مشکلات عدیده دست به گریبان هستند.بسیاری از استان لرستان به عنوان یک استان محروم یاد می کنند و البته استفاده از لفظ محروم به معنای این نیست که لرستان از منابع طبیعی محروم است بلکه اتفاقا از لحاظ منابع زیرزمینی و طبیعی آن را بسیار غنی دانست اما سومدیریت های متوالی باعث شده که حالا این استان محروم خوانده شود . همچنین حقیقت غیرقابل انکار این مهم است که این استان از لحاظ صنعت با توجه به منابع مهم ومنحصر به فرد اشتغال زایی مناسبی ندارد گواه این ادعا نیز آمارهایی هستند که رتبه اول بیکاری کشور و رتبه نخست مهاجرت از استان را در کشور لرستان دارا است.
روستای دره بیداد از توابع شهرستان بروجرد است. روستایی که مرد غزل سرایی همچون استاد عزیز بیرانوند متخلص به سالک پدر دوبیتی لکی در آن به دنیا آمده است. این روستا پس از آن که براساس تقسیمات جدید استانی از خرم آباد جدا و به حوزه بروجرد اضافه شدانگار به دست فراموشی سپرده شد .
به گفته ساکنان این روستا از لحاظ امکانات در حد فقر مطلق قرار دارد. تلفن، چه ثابت و چه همراه ، آب آشامیدنی سالم، امکانات ارتباطی همچون رادیو و صداوسیما در این روستا وجود ندارد. همچنین سال جاری و با شروع بارندگی راه دسترسی روستا دره بیداد به حدود ۳۰۰هکتار از اراضی کشاورزی قطع شده است و کشاورزان شاهد نابود شدن دسترنج یکساله خودشان نیز هستند. مردم می گویند به هرکجا مراجعه کردیم برای رفع مشکل فقط وعده داده اند و هیج مسولی برای حل مشکل به این روستا نیامده است. سابقه آتش سوزی در مزارع این مردم نیز وجود دارد و به نظر می رسد این روستا و ساکنانش در میان بی توجهی کامل مدیران استانی شاهد نابودی کشاورزی و زمین های خود هستند