هیرمند تنها و تشنه مانده

مردم برخی از روستاهای شهرستان هیرمند به دنبال کم آبی و بعضا بی‌آبی‌های چند هفته گذشته که همچنان هم ادامه دارد خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند

مردم هیرمند گالن به دست به دنبال جرعه ای اب هستند.مردم برخی از روستاهای شهرستان هیرمند به دنبال کم آبی و بعضا بی‌آبی‌های چند هفته گذشته که همچنان هم ادامه دارد خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند.

تابستان شروع شده و گرما و بی‌آبی امان مردم روستاهای شهرستان هیرمند را بریده به گونه‌ای که این روزها هر گوشه از روستاها را که نظاره می کنیم مرد و زنی گالن به دست به دنبال جرعه ای اب هستند.

گرمای بالای ۴۰ درجه دمای هوا. وزش بادهای گرم و ریزگرد در منطقه اندکی قابل تحمل بود اما بی آبی در این شرایط بحرانی غیرقابل تحمل است که باید مسولان تدبیری برای این مشکل بیندیشند