ثبت در گینس از کانکس های سرپل ذهاب / گزارشی از جوانی که توانسته نامش را از مناطق زلزله زده در گینس ثبت کند

شاید در چند ماه اخیر ، بارها در رسانه ها و مطبوعات مختلف نام “یاسر اکبری ” را شنیده باشید.جوانی اهل سرپل ذهاب که به تازگی نامش در کتاب رکورد های گینس به سبب بر عکس خوانی کلمات و جملات فارسی ، کوردی و انگلیسی ثبت شد.

شاید در چند ماه اخیر ، بارها در رسانه ها و مطبوعات مختلف نام “یاسر اکبری ” را شنیده باشید.جوانی اهل سرپل ذهاب که به تازگی نامش در کتاب رکورد های گینس به سبب بر عکس خوانی کلمات و جملات فارسی ، کوردی و انگلیسی ثبت شد.
یاسر می گوید :《در زمانی که سایه ی نا امیدی بر مردم شهرم حاکم بود ، من روزنه ای را برای تغییر وضعیت آن روزهای زندگی خود یافتم و تصمیم گرفتم ، روح شکست خورده خود را جان دهم و تغییری جدید در مسیر زندگی ام ایجاد کنم.》
یاسر یک ماه پس از زلزله سرپل ذهاب برای ثبت ، نامش در کتاب گینس اقدام کرد و پس از فراز و نشیب های فراوان و بدون هیچ پشتوانه ای سر انجام در “پانزدهم فروردین ۹۸” نامش در کتاب گینس ثبت شد.
اما این پایان داستان زندگی یاسر نیست.او می گوید:《 پس از کسب این موفقیت افتخار آفرین برای شهر و کشورم ، انتظار داشتم تغییری در وضع زندگی خود و خانواده ام ایجاد شود و مسئولین و افراد عالی رتبه مسیر پیشرفتم را هموار کنند و حامی من باشند.》
اما وضع یاسر اکبری چنان تغییری نکرده و متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی هنوز هم موفق نشده هزینه ای را که رابط گینس در ایران صرف کرده ، پرداخت کند و به همین دلیل هنوز هم لوح اصلی گینس را دریافت نکرده.

یاسر و خانواده اش در حالی که نزدیک به دو سال از زندگیشان در کانکسی نزدیک خیابان شلوغ شهر سرپل ذهاب می گذرد ، همچنان منتظر اند فروغی در زندگی یاسر ایجاد شود و او را برای رسیدن به اهداف والاتر یاری دهد.