آتش در جان صنایع دستی

بازارچه صنایع دستی بروجرد در آتش سوخت. این بازارچه توسط بخش خصوصی و خودگردان اداره می شد که بامداد شنبه در آتش سوخت

محمدولی کاظمی

بازارچه صنایع دستی بروجرد در آتش سوخت.
این بازارچه توسط بخش خصوصی و خودگردان اداره می شده است که در بامداد روز شنبه در آتش سوخت و این حریق  به بیشتر غرفه ها خسارت ۱۰۰درصدی زده است.
در این بازارچه ۴۰غرفه وجود داشت که هنرمندان  رشته های مختلف هنری در آن  مشغول فعالیت بودند. با توجه فعالیت های هنرمندان در این مکان و استفاده آنان از مواد اشتعال زا از قبیل بنزین، تینر ، حتی یک شیر آب در این مکان تعبیه نشده بود و با این شرایط مشخص است که سیستم اطفا حریق قطعا وجود نداشته است.

از سویی دیگر و باتوجه به این که سازه های این بازارچه از چوب وپلاستیک بود یکی از ضروریات برای این محل نصب سیستم اطفا حریق بوده است. همچنین زمین این بازارچه  متعلق به آموزش و پرورش بوده است و اختلافاتی بین آموزش و پرورش با مالکین این غرفه ها به وجود آمده بود اما اکثر ساکنان این غرفه ها حاضر به تخلیه نشده بودند و در نهایت در روزهای اخیر به دستور شهرداری این غرفه ها پلمپ شده بود. به گفته شاهدان عینی در روز آتش سوزی چون در بازارچه پلمپ بود دسترسی به آن مکان عملا امکان پذیر نبود و فقط نظاره گر آتش سوزی بودیم. اما نکته جالب توجه این بود که وقتی اولین ماشین آتش نشانی در محل حضور پیدا می کند آب نداشته و فقط تا آمدن ماشین دوم حضور او سوری بوده است.