بوی مرگ در باغ وحش هویزه

تصاویر منتشر شده از باغ وحش هویزه نشان از وضعیت ناگوار این حیوانات داشته است .حیوانات بدون توجه به شرایط خاص هر کدام زیر آفتاب جنوب ایران رها شده اند و قفس های زنگار بسته، و حیواناتی که در بوی مشمئز کننده و متعفنی که از پاکیزه نکردن محیط آنها نشات میگیرد، میوه و سبزیجات گندیده و پلاسیده ای که دور ریختنی های بازار هستند کفِ قفسهاشان را پوشانده است تصاویری است که در این باغ وحش دیده می شود.
حتی یکی از کارکنان آنجا به صراحت می گفت مردم بیایند و به این حیوانات کمک کنند چون گرسنه اند.

در باغ وحش هویزه یکی از تلخ ترین چشمهای منتظر جهان را در پشت قفسهای خود پنهان شده است و شهرداری نیز نه تنها به فکر این حیواناتِ در بند نیست، بلکه آنجا را به امان خدا رها کرده است. میمون هایی که موی تنشان کاملا ریخته بود و پوستشان ترک خورده و گرگهایی که سوءتغذیه دارند و از لاغری آنها می توان استخوان دنده هاشان را شمرد. شیرهایی که با دهان کف کرده له له میزنند و از جمله تصاویر در این باغ وحش هستند. حیوانات در باغ وحش هویزه مرگِ تلخ و دردناکی را تجربه می کنند. به نظر می رسد بحران در این باغ وحش اکنون جدی است و باید شهرداری برای آن فکری کند و مسولان امر در کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست برای تمام باغ وحش های کشور چاره ای بیاندیشند.