چهارباغ زیر ضرب لودرها / پیاده راه سازی بر قلب چهارباغ ادامه دارد

خطر جدی برای بناهای تاریحی در چهارباغ در پی این ساخت و ساز ها وجود دارد. پایه های مرمت شده کاخ باستانی جهان نما در کنار همین بتن ریزی ها قرار دارد. مرمت این بنا به تازگی انجام شده ولی کاه گل ها طبله کرده و ریخته اند و رطوبت باعث رشد علف های هرز در آن شده است

چهارباغ اصفهان یکی از محورهای تاریخی و فرهنگی کم نظیر شهری در ایران است که اجرای طرح بازآفرینی آن با انتقاد کارشناسان مواجه شده است. چهارباغ یکی از خیابان‌های تاریخی و اصلیِ اصفهان است و به دو بخشِ چهارباغِ صفوی و چهارباغ عباسی بخش می‌شود. چهارباغ عباسی یکی از خیابان‌های تاریخی شهر اصفهان است که بین دروازه دولت و سی و سه پل قرار دارد. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند هیچ لزومی برای ساخت پیاده راه برای چهارباغ وجود ندارد ، شهرداری اصفهان اصرار دارد که برای این بخش تاریخی و ارزشمند اصفهان ، پیاده راه بسازد .

اخیرا نیز نامه ۱۴۹ نفر از شهروندان ، استادان، کارشناسان و کنشگران فرهنگی خطاب به معاونت شهرداری منتشر شد که در آن خواسته بودند که اقدامات عمرانی در این خیابان تاریخی متوقف شود. اما دو روز بعد، شهرداری لایه ی بتنی ضخیم‌تری را بر بدنه ی تاریخی چهارباغ می ریزد! بخشی از اساتید میراث فرهنگی معتقد هستند این بتن ریزی و تلاش برای ساخت پیاده راه برای از بین بردن خاطره جمعی مردم یک شهر است . خاطره ای که در تلاش هستند با ارجاع دادن به دوران صفویه از اصالت فعلی این منطقه خواهد کاست.

از سوی دیگر خطر جدی برای بناهای تاریحی در این منطقه در پی این ساخت و ساز ها وجود دارد. پایه های مرمت شده کاخ باستانی جهان نما در کنار همین بتن ریزی ها قرار دارد. مرمت این بنا به تازگی انجام شده ولی کاه گل ها طبله کرده و ریخته اند و رطوبت باعث رشد علف های هرز در آن شده است. از طرفی، پروژه ی پاساژ هشت بهشت نیز که در مجاورت بتن ریزی ها انجام شده بود، هنوز هم طرحی شکست خورده محسوب می شود و جالب است که دفتر مدیریت پروژه ی پیاده راه سازی چهارباغ، در یکی از چندین مغازه ی خالی از سکنه و مشتری همین پاساژ قرار دارد!

در نهایت، شهرداری اصفهان در آخرین اقدام خود تعدادی از خبرنگاران حوزه ی میراث فرهنگی را از تهران به اصفهان آورده تا این طرح را در نزد برخی رسانه ها مثبت جلوه دهد اما همچنان اساتید دانشگاه ، و دلسوزان میراث فرهنگی ایران ، نگران تغییرات انجام شده در چهارباغ هستند. تغییرانی که می تواند آسیب جدی به بناهای تاریخی بزند و در عین حال خاطره جمعی مردمان را دچار خدشه جدی کند. بعد از اشتباهات گسترده شهرداری اصفهان در پروژه مترو شهر اصفهان حالا به نظر می رسد خطری جدی تر این بار با پیاده رو سازی چهارباغ اصفهان را تهدید می کند.

خبرنگار : بهنام باقری
دبیر : میرا قربانی فر