اولین فیلم واضح از خطر ملخ های مهاجم در سیستان و بلوچستان

کار مبارزه با ملخ های صحرایی مهاجر از ۱۳ اسفند سال گذشته آغاز شده و تا امروز بیشترین هجوم ملخ ها در زرآباد و کنارک بوده است.

ملخ های مهاجر از شبه جزیره عربستان به سمت استان های جنوبی درحال حرکت هستند که در راستای پیشگیری از خسارت آنها تاکنون ۱۱ هزار و ۶۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه جنوب سیستان و بلوچستان سمپاشی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید: با توجه به پیگیری های مکرر، لازم است ضمن احداث باندهای پروازی، اعتبار کافی برای تداوم مقابله با این آفت خطرناک تخصیص یابد.
کار مبارزه با ملخ های صحرایی مهاجر از ۱۳ اسفند سال گذشته آغاز شده و تا امروز بیشترین هجوم ملخ ها در زرآباد و کنارک بوده است.