گزارش روز/ میدان آذربایجان؛ چه بود و چه شد؟

پروژه‌ای که قرار بود با چندین روگذر و زیرگذر، آکس دوچرخه‌سواری، مسیر تراموا و پیاده‌راه، تحول شگرفی را در منطقه شمال غرب تبریز به وجود آورد، این روزها به حال خود رها شده و خبری از پیشرفت آن نیست و پرونده اختلاس و تخلفات آن نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده شده است.
گزارش وحید پوررضوی را ببینید؛