اختصاصی/ تجمع اعتراضی کارمندان شهرداری تبریز

تجمع اعتراضی کارمندان و پیمانکاران شهرداری تبریز امروز برگزار شد. آنها می‌گویند حقوقشان بسیار کم است و کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد.
گزارش تصویری وحید پوررضوی را ببینید؛