نقش‌جهان در سیمان

احمال در ابلاغ حریم قانونی میدان نقش‌جهان اصفهان و ۱۱۶ اثر تاریخی پیرامون آن، دست برخی از مسئولان برای تخریب حریم درجه یک این میدان تاریخی را باز گذاشته است.

احمال در ابلاغ حریم قانونی میدان نقش‌جهان اصفهان و ۱۱۶ اثر تاریخی پیرامون آن، دست برخی از مسئولان برای تخریب حریم درجه یک این میدان تاریخی را باز گذاشته است.
گزارش شاهین باقری را ببینید؛