مصرف گل بین دانش آموزان بیشتر شده است/زمان دسترسی به مواد مخدر ۳۰ دقیقه

مصرف گل در بین دانش‌آموزان افزایش پیدا کرده است و وزارت آموزش و پرورش هم در این زمینه بسیار بسته عمل می‌کند. هنوز راهکار و برنامه جدی برای پیشگیری آسیب‌های اجتماعی در مدارس وجود ندارد.

به گزارش شمارسانه به نقل از روزنامه ایران، ستاد مبارزه با مواد مخدر آمارهایی از نرخ اعتیاد دانش‌آموزان اعلام کرد که طبق آن هم‌اکنون حدود ۲ درصد از دانش‌آموزان مقطع دبیرستان دچار اعتیاد هستند. این میزان در سال ۸۰ یعنی پیش در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در حدود نیم درصد بود.

شیوع مصرف گل در بین دانش‌آموزان بسیار افزایش داشته است. سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص نظام می‌گوید: مصرف گل در بین دانش‌آموزان افزایش پیدا کرده است و وزارت آموزش و پرورش هم در این زمینه بسیار بسته عمل می‌کند. راهکار و برنامه جدی برای پیشگیری آسیب‌های اجتماعی در مدارس وجود ندارد.

آسیب‌های اجتماعی در مدارس بسیار رشد داشته است. این افزایش چند درصدی درحالی اتفاق می‌افتد که هنوز هیچ برنامه مشخصی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش برای مقابله و پیشگیری از این آسیب‌ها ارائه نشده است.

روانگردان از جمله گل، حشیش و انواع مواد آمفتامین‌ها را برخی از دانش‌آموزان مصرف می‌کند که ماده گل مصرفش بین دانش‌آموزان بیشتر است.

پیدا کردن مواد مخدر برای دانش‌آموزان بسیار بسیار آسان شده است. شما به هر پارکی مراجعه کنید می‌توانید ساقی پیدا کنید که ماده مخدر داشته باشد. البته در کنار آسان بودن این مواد بسیار ارزان قیمت هم هستند. هر چه مواد ارزانتر باشد دانش‌آموزان راحت‌تر می‌توانند آن را خریداری کنند.

گفتنی است طبق آمارهای بدست آمده از استان‌های کشور، زمان دسترسی به موادمخدر حداکثر بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه است.

برخی از دانش‌آموزان دختر هم مثل برخی از دانش‌آموزان پسر رفتار پرخطر دارند. باید بگویم متأسفانه مصرف گل و ترامادول در بین دختران نوجوان هم بیشتر از قبل شده است.