زنان مشغول کارند

در نقطه‌ای دور و مرزی، چند کارگاه خیاطی برای بانوان جرگلانی فرصت اشتغال ایجاد کرده است و کیفیت تولیدات این برند هم در حدی‌ست که حالا به کشورهای همسایه صادراتی وسیع دارد.

در نقطه‌ای دور و مرزی، چند کارگاه خیاطی برای بانوان جرگلانی فرصت اشتغال ایجاد کرده است و کیفیت تولیدات این برند هم در حدی‌ست که حالا به کشورهای همسایه صادراتی وسیع دارد.

گزارش صاحب‌جمال‌ رحیمی را ببینید؛