رفع همپوشانی بیمه‌ای با اتمام اعتبار دفترچه‌ها

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح رفع همپوشانی‌های بیمه برای افراد چند دفترچه‌ای گفت: این طرح در حال اجراست؛ شاید در این مقطع برخی افراد ۲ دفترچه داشته باشند ولی زمانی که اعتبار دفترچه‌شان تمام شود، در زمان تمدید باید یکی را انتخاب کنند. ما کانال ارتباطی با بیمه سلامت داریم و آنها با همراهی تامین اجتماعی در حال رفع همپوشانی بیمه‌ای هستند.

به گزارش شمارسانه به نقل از ایسنا، احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دفترچه اشخاصی که در دو یا سه محل بیمه دارند، بررسی شده و در نهایت آنها باید یکی را انتخاب کنند.

به گفته او سازمان بیمه سلامت اگر بخواهد دفترچه‌ جدیدی را صادر و یا تمدید کند، به صورت برخط به سامانه تامین اجتماعی وصل می‌شود. اگر فرد دفترچه بیمه تامین اجتماعی هم داشته باشد باید یکی را انتخاب کند.

وی اظهار داشت: نیروهای مسلح نیز شامل برنامه رفع همپوشانی هستند و کدملی بیمه‌شدگان را در اختیار دارند. به تمام افراد تحت پوشش دو دفترچه‌ای پیامک می‌زنند که یکی از دو دفترچه را انتخاب کنند و نمی‌توانند از دو محل از خدمات بیمه‌ای درمانی استفاده کنند.

او ادامه داد: شاید در این مقطع برخی افراد دو دفترچه داشته باشند ولی زمانی که اعتبار دفترچه‌شان تمام شود، در زمان تمدید باید یکی را انتخاب کنند.

او درخصوص افراد دوشغله که از دو محل برایشان بیمه و سابقه تامین اجتماعی رد می‌شود توضیح داد: از این فرد ۲بار حق بیمه کسر می‌شود، ولی تنها یک دفترچه خدمات درمانی به او می‌دهند. سوابق بیمه‌ای‌اش تجمیع می‌شود و در نهایت از یک دفترچه می‌تواند استفاده کند.