مصرف توتون در ایران هفت برابر شده است

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف توتون در ایران طی یک دهه گذشته از ۲ هزار تن به ۱۵ هزار تن رسیده و بیش از ۷ برابر شده است، یکی از راههای کاهش مصرف سیگار افزایش مالیات آن است و نمایندگان مجلس باید مالیات سیگار را ۵ برابر کنند.

به گزارش شمارسانه به نقل از ایرنا، عبدالرحمان رستمیان معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر سقف مالیات سیگار در کشور ۲۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۸ در نظر گرفته شده. باید به ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. مالیات سیگار بسیار مهم است و در بسیاری از کشورهای دنیا عوارض و مالیات زیادی از سیگار گرفته می شود تا مصرف را کاهش دهند.

به گفته وی عوارض سیگار در کشورهای مختلف ۷۵ درصد است اما این رقم در ایران ۲۰ درصد است و باید نمایندگان مجلس به این مساله در بودجه ۹۸ توجه ویژه کنند.

او ادامه داد: اکنون ۱۶ کارخانه دخانیات در کشور فعال است که نسبت به گذشته ۲ برابر شده است. در ۱۰ سال گذشته مصرف ۲هزار تن برگ توتون در کشور به ۱۵ هزار تن رسیده است که فاجعه است و ضرورت دارد راههای عدم دسترسی مردم به دخانیات را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد که کاهش عرضه سیگار بسیار مهم است. سیاستگذاران باید دسترسی به این ماده دخانی را به ویژه برای جوانان سخت‌تر کنند که شامل ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و ارائه مجوز به عرضه کنندگان سیگار را اجرا کنند.

رستماین اطهر داشت: ۹۰ درصد سرطان ریه به خاطر مصرف سیگار است. سیگار عامل ۲۵ درصد مرگ و میر و بیماری های قلبی است و مصرف آن به پوکی استخوان منجر می شود. سیگار جهش سلولی ایجاد می کند و باید در کشور از روش های آموزشی و اعلام عوارض آن برای کاهش مصرف سیگار و افزایش مالیات استفاده کرد.