بخاری برقی، سیستم گرمایشی متروی تبریز!

با وجود استقبال خوب مردم تبریز از متروی این شهر، عدم وجود سیستم گرمایشی مناسب در ایستگاه‌ها به معضلی مهم در زمستان تبدیل شده است. حالا هم مسوولان شهرداری تبریز در اقدامی عجیب از بخاری‌های برقی برای گرم کردن محیط استفاده می‌کنند که البته فایده‌ای ندارد.

با وجود استقبال خوب مردم تبریز از متروی این شهر، عدم وجود سیستم گرمایشی مناسب در ایستگاه‌ها به معضلی مهم در زمستان تبدیل شده است. حالا هم مسوولان شهرداری تبریز در اقدامی عجیب از بخاری‌های برقی برای گرم کردن محیط استفاده می‌کنند که البته فایده‌ای ندارد.
گزارش وحید پوررضوی را ببینید؛