زنانی که بر تاروپود ابریشم رنگ می‌پاشند

شهر جرگلان در استان خراسان شمالی به فرش‌های ابریشمی دورویش معروف است و کار رنگرزی نخ‌های این فرش‌ها، عمدتا توسط سه زن و با استفاده از رنگ‌های طبیعی مثل پوست انار و گردو انجام می‌شود.

شهر جرگلان در استان خراسان شمالی به فرش‌های ابریشمی دورویش معروف است و کار رنگرزی نخ‌های این فرش‌ها، عمدتا توسط سه زن و با استفاده از رنگ‌های طبیعی مثل پوست انار و گردو انجام می‌شود.
گزارش صاحب‌جمال رحیمی را ببینید؛