حصارکشی پل، خودکشی را متوقف می‌کند؟

پل چمران اصفهان، معروف به پل خودکشی توسط شهرداری حصارکشی شد اما سوال اینجاست که آیا این اقدامات فیزیکی چاره کار است؟

پل چمران اصفهان، معروف به پل خودکشی توسط شهرداری حصارکشی شد اما سوال اینجاست که آیا این اقدامات فیزیکی چاره کار است؟ آیا مسوولان نباید به دنبال آسیب‌شناسی چرایی افزایش خودکشی باشند؟
گزارش شاهین باقری را ببینید؛