نابودی حیات‌وحش به چه قیمت؟

منطقه حفاظت شده خائیز در تنگه‌تکاب که بین استانهای کهگیلویه‌بویراحمد و خوزستان قرار دارد، تنها منطقه‌ای در ایران است که جمعیت حیات‌وحش آن رو به افزایش است اما تصمیم برخی از مدیران سازمان محیط‌زیست برای اعطای مجوز ساخت پاساژ و رستوران و مجتمع‌های تفریحی، زندگی حیوانات کمیاب این تنگه را به خطر انداخته است!

منطقه حفاظت شده خائیز در تنگه‌تکاب که بین استانهای کهگیلویه‌بویراحمد و خوزستان قرار دارد، تنها منطقه‌ای در ایران است که جمعیت حیات‌وحش آن رو به افزایش است اما تصمیم برخی از مدیران سازمان محیط‌زیست برای اعطای مجوز ساخت پاساژ و رستوران و مجتمع‌های تفریحی، زندگی حیوانات کمیاب این تنگه را به خطر انداخته است!
گزارش تحقیقی ایمان اشکو را ببینید؛