کمتر از ۹ درصد سد زاینده‌رود آب دارد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان: در حال حاضر کمتر از ۹ درصد حجم سد زاینده‌رود آب دارد و ذخیره سد اکنون ۱۳۷ میلیون مترمکعب است.

به گزارش شمارسانه به نقل از ایسنا، حسن ساسانی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان: در حال حاضر ظرفیت مخزن سد زاینده‌رود ۱۳۷ میلیون مترمکعب است.
ورودی آن ۱۲ و نیم مترمکعب بر ثانیه و خروجی سد ۱۱ مترمکعب بر ثانیه است.

او تشریح کرد: در سال آبی گذشته با میزان بارش بسیار اندک، حجم سد زاینده ۱۴۵ مترمکعب بود. ذخیره این سد در متوسط بلندمدت ۶۳۵ میلیون مترمکعب بوده است. بارش‌ها در سال گذشته ۷۰ میلی‌متر و در درازمدت ۴۱۱ میلی‌متر بود اما در ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۴۰۵ میلی‌متر بارش در این حوضه ثبت شده است.

به گفته او در حال حاضر کمتر از ۱۰ تا ۹ درصد حجم ۱۴۰۰ میلیون مترمکعبی سد زاینده‌رود آب دارد. در حال حاضر تمام سدهای اصلی استان اصفهان در شرایط بحرانی قرار دارند.

۶ سد شاخص در حوزه شرب و کشاورزی استان اصفهان وجود دارد. در حال حاضر ذخیره آب سد ۵۰ میلیون مترمکعبی حنا سمیرم ۱٫۸ میلیون مترمکعب، سد ۶ میلیون مترمکعبی خمیران منطقه تیران‌وکرون ۰٫۷ میلیون مترمکعب، سد ۲۱ میلیون مترمکعبی قره‌چاچ سمیرم ۶٫۵ میلیون مترمکعب و سد ۴۵ میلیون مترمکعبی گلپایگان کمتر از ۷ میلیون مترمکعب است.