قاچاقچیان سوخت به کف دریا هم رحم نکردند

لوله‌های قاچاق سوخت از کف دریا تا محل لنج‌ها کشیده شده است؛ هر شب و روز ۵۰ لنج و هر لنج با گنجایش ۲۰ تا ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق می‌کنند.

به گزارش شمارسانه به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مراکز استان‌ها، لوله‌های قاچاق سوخت از روستاهای ساحلی از طریق کف دریا تا محل لنج‌ها لوله کشی شده است.

به این صورت که گازوئیل از طریق تانکرهای سوخت از استان فارس و دیگر استان ها به هرمزگان منتقل می‌شود.

مخزن‌های بزرگ ۳۰ تا ۴۰ هزار لیتری در حیاط برخی از خانه‌های روستایی ساحلی هرمزگان در زیر زمین تعبیه شده است که توسط تانکرهای سوخت پر می‌شود. از این خانه ها تا لب دریا لوله کشی شده است. لوله‌های انتقال گازوئیل به طرز ماهرانه‌ای از کف دریا به محل لنج سوخت‌ها منتهی می‌شود.

مخزن هر لنج حدود ۵۰ هزار لیتر گنجایش دارد. این لنج‌ها نیمه‌های شب به سوی آب‌های بین المللی حرکت می‌کنند و سوخت‌های قاچاق را در کشتی‌های مستقر در نقطه صفر مرزی تخلیه می کنند.

در استان هرمزگان هر شبانه روز ۵۰ لنج و هر کدام بین ۲۰ تا ۵۰ هزار لیترسوخت قاچاق می‌کنند. اینگونه می‌شود که روزانه میلیون‌ها لیتر سرمایه ملی کشور به تاراج می‌رود.

قاچاق روزانه حدود ۴۰ میلیون سوخت از طریق استان‌های ساحلی و غیرساحلی ضربه مهلکی به اقتصاد کشور می‌زند.