آواز زار، نوای ساز

مردم روستای سلخ در جزیره قشم همیشه با موسیقی‌های جنوبی و سنتی خود از مهمانان پذیرایی کرده‌اند. البته که «مراسم زار» نیز از مهمترین آیین موزیکال و اعتقادی ساکنین این روستاست که هرساله برگزار می‌شود و جذابیت‌های فراوانی برای گردشگران دارد.

مردم روستای سلخ در جزیره قشم همیشه با موسیقی‌های جنوبی و سنتی خود از مهمانان پذیرایی کرده‌اند. البته که «مراسم زار» نیز از مهمترین آیین موزیکال و اعتقادی ساکنین این روستاست که هرساله برگزار می‌شود و جذابیت‌های فراوانی برای گردشگران دارد.
گزارش سمیرا سبزی را ببینید؛