افزایش عجیب قیمت زعفران

زعفران نیز از قافله افزایش قیمت کالا عقب نمانده، به‌طوریکه قیمت خرید از مزرعه تا دستمزد کارگران برای چیدن و پاک کردن آن نیز با افزایش روبرو بوده است.

زعفران نیز از قافله افزایش قیمت کالا عقب نمانده، به‌طوریکه قیمت خرید از مزرعه تا دستمزد کارگران برای چیدن و پاک کردن آن نیز با افزایش روبرو بوده است.
گزارش سارینا حسین‌زاده را ببینید؛